Čo je VR?

Virtuálna realita je technológia, ktorá vám pomocou okuliarov s displayom vytvorí ilúziu iného sveta. V okuliaroch sa mení obraz podľa pohybu človeka. Zároveň je možné sa pohybovať v priestore a tieto pohyby sú prenášané do virtuálneho prostredia, ktoré môžete kontrolovať pomocou ovládačov. Takto môžete zažiť rôzne virtuálne prehliadky alebo sa zahrať hry, ktoré sú také intuitívne, ako keby ste sa pohybovali v normálnom svete.