Bar

VRBA sa skláda s baru a štyroch hracích boxov. Tri boxy sú spolu, jeden je v barovej časti. Jeden box je ideálny pre 1-4 osoby. Celková kapacita je 45 ľudí.