Tímové hry

Natrénujte si riešenie problémov v tíme. V týchto hrách musí človek, ktorý má na hlave okuliare, aktívne komunikovať s ostatnými členmi, aby spolu dospeli k riešeniu.